ВИК

ВиК инсталации
водопровод ППР 14.40 лв/м2
преправяне на ВиК 65.00 лв/точка
изолация по тръби 1.80 лв/м2
канал 14.40 лв/м2
каменин 24.00 лв/м2