Гипсокартон

Гипсокартонът е широко използван в строителството. Нашите специалисти полагат обикновен гипсокартон – подходящ за сухи помещения, и влагоустойчив – за влажни и мокри помещения. Ако в дадено помещение е необходимо да се осигури пожароустойчивост, използваме пожароустойчив гипсокартон. Ще ви помогнем с избора на подходящ вид гипсокартон, както и за избора на плоскости с подходяща дължина, ширина и дебелина.

Гипсокартонът е материал с много добри технически характеристики. Той има добри топлоизолационни и пожароустойчиви качества.

Нашите специалисти извършват както дейности по сухо строителство, така и топлоизолиране с гипсокартонени плоскости.

Сухо строителство

В сухото строителство извършваме изграждане на тавани – включително растерни тавани и тавани в баня заедно с осветление – тип луни, преградни стени, и на предстенни обшивки – включително предстенни обшивки в баня.

Предлагаме изграждане и на тавани с равна част и скат, както и на различни нестандартни стени и тавани.

Поставяме ръбохранители с мрежа и монтираме завършващи тапи.

Предлагаме монтаж на вата – предстенно и по таван.

Полагаме ивици по права линия и по дъга, заедно с осигуряване на материалите.

Изграждаме куфар на тоалетно казанче или щранг, заедно с осигуряване на материалите.

Топлоизолация от гипсокартон

Топлоизолацията помага за осигуряване на комфорт в помещенията и за икономия на отопление. Топлоизолацията от гипсокартои и вата е решение, което нашите специалисти предлагат за домове, служебни и обществени помещения. Минералната вата има много добри топлоизолационни и звукоизолационни качества. Тя е устойчива и на големи температурни амплитуди и е ниско хигроскопична. Заедно с гипсокартона се осигурява отлична изолация.

Както при изграждането на стени, и при изграждането на тавани първо се изгражда конструкция с метални профили. Гипсокартонените плоскости се монтират върху тях, а между профилите плътно се нарежда ватата.

Нашите специалисти изграждат вътрешна и външна изолация и шпакловка, а към външната изолация и шпакловка и боядисване.

Предлагаме топлоизолация и с драскана мазилка. Тази мазилка осигурява добро защитно покритие и е подходяща за топлоизолация на фасади. С покритие от драскана мазилка фасадите придобиват и привлекателен вид.

Сухо строителство
таван в баня окачен с материали 450.00 лв/бр.
таван в баня окачен с осветление до четири луни и материали 550.00 лв/бр.
растарен таван с материали 70.00 лв/м2
гипскартон-предстенна обшивка, лепена с материали 38.00 лв/м2
гипскартон-предстенна обшивка, конструкция с материали 48.00 лв/м2
гипскартон-преградна стена с материали 55.00 лв/м2
гипскартон-предстенна обшивка в баня (с двоен картон, подсилена конструкция) 65.00 лв/м2
гипскартон куфар на wc казанче или щранг с материали 250.00 лв/бр.
гипскартон равна част-таван и скат с материали 58.00 лв/м2
гипскартон-ивици по права линия с материали 35.00 лв/м
гипскартон - ивици по дъга с материали 40.00 лв/м
монтаж на вата-предстенно 6.00 лв/м2
монтаж на вата-по таван 6.50 лв/м2
монтаж на ръбохранител за дъга 8.00 лв/м
монтаж на ръбохранители с мрежа 5.00 лв/м
монтаж на завършваща тапа 4.00 лв/м
нестандартни тавани и стени според сложността
Топлоизолация
вътрешна изолация+шпакловка с материали 40.00 лв/м2
външна изолация + шпакловка и боя до 3-ти етаж 42.00 лв/м2
или с драскана мазилка 48.00 лв/м2
над 3-ти етаж 54.00 лв/м2