Ремонт на покриви

Покривите защитават сградите от атмосферните условия. Те са изградени от различни материали и периодично се налага да се ремонтират. При забелязване на малки проблеми и повреди се обърнете към Мейв Строй ЕООД за навременен ремонт, за да избегнете по-големи ремонти и разходи в бъдеще.

При съвременните ремонти на покриви се обръща голямо внимание на хидроизолацията, за предотвратяване на течове. Важно е да ни потърсите за ремонт още при най-малкия теч, за да проверим състоянието на хидроизолацията ви и ако е необходимо, тя да се смени частично или изцяло.

Както за ремонт на съществуващи покриви, така и за изграждане на нови покривни конструкции и хидроизолацията им разчитайте на специалистите от Мейв Строй ЕООД.

Извършваме разкриване на покриви, сортиране и пренареждане на керемиди, покриване на покриви с битумни керемиди, изграждане на дървени и други покриви. Изграждаме метални конструкции за покриви.

Нашите специалисти са с опит в хидроизолация и при необходимост премахване на съществуваща хидроизолация за изграждане на нова, с почистване и полагане на необходимите слоеве на новата изолация.

Освен ремонт на покриви извършваме различни тенекеджийски услуги, свързани с тях – монтираме и демонтираме вертикални и хоризонтални улуци, подулучни и надулучни поли. Подменяме улуци и водосточни тръби. При ремонта на покриви се налага и смяна на капандури в тях, обшиване на комини и бордове с ламарина. Изграждаме шапки за комини.

Извършваме и различни частични ремонти. Обадете ни се за ремонт на различни покривни конструкции, за смяна на хидроизолацията, за тенекеджийски дейности, свързани с улуците, комина и други части на покрива. Работим качествено, отговорно и професионално.