ВИК

ВиК инсталациите включват редица компоненти, за избора на които, както и за изграждането на водопроводни инсталации в нови домове и сгради и за ремонти на съществуващи инсталации ще се погрижи Мейв Строй ЕООД.

Изборът на вида тръби и на фитингите, които ще се поставят към тях, е важен, за да се изгради водопроводна инсталация, която ще функционира добре, ще се избягват максимално бъдещи аварии и нужда от подмяна на тръби или фитинги.

При избора на материали нашите специалисти вземат под внимание основните фактори, свързани с инсталацията – какво е налягането в мрежата, какви са характеристиките на материала на тръбите, какъв е очакваният им срок на експлоатация. С правилния избор и изграждане или ремонт на водопроводната инсталация гарантираме функционирането й без проблеми, без излишен разход на вода.

Мейв Строй ЕООД изгражда полипропиленови водопроводи. Полипропиленовите тръби са сред най-използваните при изграждането на водопроводни инсталации. Полипропиленът има няколко важни предимства – той е лек, с висока устойчивост на удар и висока термоустойчивост, както и с малко линейно разширение. ППР тръбите могат да издържат на голям температурен диапазон – от -20 градуса до +110 градуса. Можем да монтираме ППР тръби и при ниски, и при много високи температури.

Извършваме ремонти и на инсталации с каменинови тръби и подмяна на такива тръби с пластмасови.

Поставяме изолация на водопроводни тръби – от полиетилен или от микропореста гума. Изолацията на тръбите гарантира предпазване от замръзване, от прекомерно нагряване и от конденз. Замръзването е риск при тръбите за студена вода, а кондензът се образува при охлаждането на водната пара. При протичането на гореща вода изолацията на тръбите предотвратява загуби на топлина.

При прокарване на водопроводни инсталации извършваме полагане на канали. Така предлагаме всички необходими дейности за изграждане на водопроводни инсталации.

ВиК инсталации
водопровод ППР 14.40 лв/м
преправяне на ВиК 120.00 лв/точка
изолация по тръби 1.80 лв/м
канал 16.00 лв/м
каменин 26.00 лв/м